Ahli : Masuk |Pendaftaran |Naik pengetahuan
Carian
Fitna: perkataan [Pengubahsuaian ]
Fitna (atau fitnah, fitan; Bahasa Arab: فتنة, فتن: "godaan, percubaan, hasutan, perselisihan awam") adalah kata Arab dengan konotasi yang luas tentang perbicaraan, penderitaan, atau kesusahan. Perkataan yang mempunyai implikasi sejarah penting, ia juga digunakan secara meluas dalam bahasa Arab moden.
Orang mungkin membezakan antara makna fitna seperti yang digunakan dalam Bahasa Arab Klasik dan makna fitna seperti yang digunakan dalam Bahasa Arab Moden Moden dan pelbagai dialek dialek. Oleh kerana pentingnya fitna di dalam Al-Quran, penggunaannya dalam karya itu mungkin perlu dipertimbangkan secara berasingan dari, walaupun sebagai tambahan, makna umum perkataan leksikal dalam Bahasa Arab Klasik.
Selain penggunaannya di dalam Al-Qur'an, fitna digunakan sebagai istilah bagi empat perang saudara yang berat dalam Kekhalifahan Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-9 AD.
[Ijtihad][Madrasa][Faqīh][Mufti][Mufti Besar][Qadi][Marabout][Hajji][Ansar: Islam][Sahabah]
1.Akar dan bentuk
2.Makna leksikal
2.1.Bahasa Arab klasik
2.2.Bahasa Arab moden
3.Nakhla Raid (sebutan pertama Fitna dalam Quran)
3.1.Mentioning dalam Quran
4.Dalam Al Qur'an
4.1.Statistik
4.2.Semantik
4.2.1.Penganiayaan
4.2.2.Pencabulan / hasutan
4.2.3.Percubaan
4.2.4.Godaan
5.Penggunaan sejarah
[Memuat naik More Kandungan ]


Copyright @2018 Lxjkh